Podziękowania

Ogromne podziękowania składamy ZSO nr 4 w Gliwicach i Pani Dyrektor Oli Ziębie a także Szkole Podstawowej nr 16 w Gliwicach i Pani Eli Czenczek za zebraną karmę dla naszych podopiecznych

Może Ci się również spodoba